Whitepaper: Kom i gang med anbud del 1

I del 1 skal vi se på hva skal du se etter i kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjonen slik at du kommer i gang på riktig spor. Whitepaperen inneholder følgende temaer:

  • Hva er «anbud»
  • Hva skal du se etter i kunngjøringen?
  • Kontraktens størrelse
  • Krav til kvalifikasjoner
  • Hva skal du se etter i konkurransegrunnlaget?
  • Hva skal du se etter i kravspesifikasjonen?
Fyll ut skjemaet for å få tilsendt gratis whitepaper på e-post.